kết quả xổ số miền bắc

   
Thứ 3
06/12
2022
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
84807
Giải nhất
10590
Giải nhì
38307                    69793
Giải ba
36043          76178          78033
76510          11583          97318
Giải tư
4473                    7652
2207                    6470
Giải năm
4564          5870          5993
4683          1527          1686
Giải sáu
447          068          934
Giải bảy
56          01          58          94
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 06/12/2022
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
9,1,7,7 0 7,7,7,1
0 1 0,8
5 2 7
9,4,3,8,7,9,8 3 3,4
6,3,9 4 3,7
- 5 2,6,8
8,5 6 4,8
0,0,0,2,4 7 8,3,0,0
7,1,6,5 8 3,3,6
- 9 0,3,3,4
Thứ 2
05/12
2022
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
13454
Giải nhất
99442
Giải nhì
86182                    23838
Giải ba
83464          48820          30683
55403          87940          69185
Giải tư
9528                    9318
0371                    6934
Giải năm
9092          0654          5542
1536          7600          1112
Giải sáu
360          056          159
Giải bảy
41          70          91          63
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 05/12/2022
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
2,4,0,6,7 0 3,0
7,4,9 1 8,2
4,8,9,4,1 2 0,8
8,0,6 3 8,4,6
5,6,3,5 4 2,0,2,1
8 5 4,4,6,9
3,5 6 4,0,3
- 7 1,0
3,2,1 8 2,3,5
5 9 2,1
CN
04/12
2022
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
05028
Giải nhất
94007
Giải nhì
18783                    39801
Giải ba
50296          49926          94188
85957          88720          36286
Giải tư
7781                    9228
6483                    6636
Giải năm
5841          9320          2564
5651          9661          6285
Giải sáu
517          782          277
Giải bảy
21          10          67          39
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 04/12/2022
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
2,2,1 0 7,1
0,8,4,5,6,2 1 7,0
8 2 8,6,0,8,0,1
8,8 3 6,9
6 4 1
8 5 7,1
9,2,8,3 6 4,1,7
0,5,1,7,6 7 7
2,8,2 8 3,8,6,1,3,5,2
3 9 6
Thứ 7
03/12
2022
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
10576
Giải nhất
48972
Giải nhì
03009                    83557
Giải ba
87053          92528          52854
59290          49855          59580
Giải tư
4445                    4301
8703                    0762
Giải năm
2533          2480          0463
3518          3588          8849
Giải sáu
394          837          144
Giải bảy
61          55          93          46
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 03/12/2022
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
9,8,8 0 9,1,3
0,6 1 8
7,6 2 8
5,0,3,6,9 3 3,7
5,9,4 4 5,9,4,6
5,4,5 5 7,3,4,5,5
7,4 6 2,3,1
5,3 7 6,2
2,1,8 8 0,0,8
0,4 9 0,4,3
Thứ 6
02/12
2022
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
24523
Giải nhất
03015
Giải nhì
99501                    75640
Giải ba
90238          78005          60888
31380          35566          56202
Giải tư
1177                    7621
7733                    4261
Giải năm
2378          8893          3460
6591          5205          9778
Giải sáu
906          371          102
Giải bảy
61          22          44          16
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 02/12/2022
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
4,8,6 0 1,5,2,5,6,2
0,2,6,9,7,6 1 5,6
0,0,2 2 3,1,2
2,3,9 3 8,3
4 4 0,4
1,0,0 5 -
6,0,1 6 6,1,0,1
7 7 7,8,8,1
3,8,7,7 8 8,0
- 9 3,1
Thứ 5
01/12
2022
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
52770
Giải nhất
72632
Giải nhì
94230                    01290
Giải ba
00944          60752          38682
13546          09037          56528
Giải tư
7236                    6255
7117                    5805
Giải năm
6024          4076          7706
6242          5151          5198
Giải sáu
515          311          771
Giải bảy
40          65          69          32
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 01/12/2022
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
7,3,9,4 0 5,6
5,1,7 1 7,5,1
3,5,8,4,3 2 8,4
- 3 2,0,7,6,2
4,2 4 4,6,2,0
5,0,1,6 5 2,5,1
4,3,7,0 6 5,9
3,1 7 0,6,1
2,9 8 2
6 9 0,8
Thứ 4
30/11
2022
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
98112
Giải nhất
09152
Giải nhì
01989                    05593
Giải ba
25161          95366          48674
94494          04644          96641
Giải tư
7013                    7672
5579                    4369
Giải năm
8490          1279          3981
7199          9982          5959
Giải sáu
036          860          858
Giải bảy
51          35          67          57
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 30/11/2022
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
9,6 0 -
6,4,8,5 1 2,3
1,5,7,8 2 -
9,1 3 6,5
7,9,4 4 4,1
3 5 2,9,8,1,7
6,3 6 1,6,9,0,7
6,5 7 4,2,9,9
5 8 9,1,2
8,7,6,7,9,5 9 3,4,0,9
Thứ 3
29/11
2022
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
25380
Giải nhất
28733
Giải nhì
75482                    90338
Giải ba
40071          62719          03871
39155          49381          54569
Giải tư
5221                    4873
4295                    6204
Giải năm
3664          7733          5955
6664          8443          9055
Giải sáu
167          970          412
Giải bảy
03          69          77          61
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 29/11/2022
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
8,7 0 4,3
7,7,8,2,6 1 9,2
8,1 2 1
3,7,3,4,0 3 3,8,3
0,6,6 4 3
5,9,5,5 5 5,5,5
- 6 9,4,4,7,9,1
6,7 7 1,1,3,0,7
3 8 0,2,1
1,6,6 9 5
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top